समाचार

राजापुर नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

िवगतकाे स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 

वडा नं० ३

Nepali

राजापुर नगरपालिका वडा नं.  ३ को संक्षिप्त परिचय

जनसंख्या –

महिला –

पुरुष –

जनजाती –

दलित –

अन्य –

क्षेत्रफल –

सिमाना–

           पुर्वमा – राजपुर नगरपालिका वडा नं. ५, वर्दिया ।

           पश्चिममा – कर्णाली नदी

           उत्तरमा – राजपुर नगरपालिका वडा नं. १, वर्दिया ।

           दक्षिणमा – राजपुर नगरपालिका वडा नं. ४, वर्दिया ।

नदिहरु – कर्णाली,  बुढीकुला

विद्यालय – ३ वटा

          क.

          ख.

          ग.

 

 

 

 

Image: 
विष्णु प्रसाद खनाल
राजकुमार पौडेल
लौटन चौधरी
राम प्रसाद चौधरी