समाचार

राजापुर नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

िवगतकाे स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु

 

श्याम कुमार शर्मा

Designation:

Email: 
pudelshyam25@gmail.com
Phone: 
9806271062
Section: 
प्रशासन शाखा