FAQs Complain Problems

मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत अति विपन्न जेहेन्दार प्राविधिक शिक्षा वनविज्ञान, भेटनरी, कृषि, स्ताफ नर्स अध्ययन गरिरहेका वा गर्न चाहाने ईच्छुक विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृति सम्बन्धी १५ दिने सूचना र निवेदनको दाँचा यसै सूचना साथ संलग्