FAQs Complain Problems

राजापुर नगरपालिका वडा न १ को कार्यालय

राजापुर नगरपालिका वडा न‌ं. १ साविक दाैलतपुर गा. वि. स.को वडा न‌ं. १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ मिलेर बनेको छ ।

Nepali
Population: 
५३९७
Ward Contact Number: 
९८५८०६०३०१