FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Phone
शिव प्रसाद चौधरी नगर प्रमुख ९८५८०२७१६७
दयाश‌ंकर थारु वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३१०
राम बहादुर थारु वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०५
मनकला कुमारी चौधरी उप– प्रमुख ९८५८०८५३०१
महेश चाैधरी वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०६
खुशिराम चाैधरी वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०१
मथुरा प्रसाद चाैधरी वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०७
धरनीधर चाैधरी वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०२
चिन्तामणी अचार्य वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०८
विष्णु प्रसाद खनाल वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०३
विष्णु थारु वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०९
रमन कुमार रेग्मी वडा अध्यक्ष ९८५८०६०३०४