FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Phone Email
धर्मराज न्यौपाने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५७६२०६७४ d.neupane230@gmail.com
दल बहादुर चौधरी विद्यालय निरीक्षक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
बसन्त मल्ल लेखा अधिकृत / सूचना अधिकारी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८०३९२०७१२ basanta2228@gmail.com
गणेश प्रशाद आर्याल सि.अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८४८०६५२९७ aryalprajawal779@gmail.com
खड्ग बहादुर वली अधिकृत छैठौँ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४८०७८८९३ olikhadga2041@gmail.com
श‍‌ंकर प्रशाद भट्टराई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८५१२२८१६६ er.bhattarai8@gmail.com
आनन्द प्रसाद जैसी अधिकृत छैठौँ योजना तथा अनुगमन उप-शाखा ९८४३०१२९०६ anjoshi92@gmail.com
सरिता चन्द इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकास शाखा ९८४०३४८८३२ saritachand074@gmail.com
शोभा पौडेल अधिकृत छैठौँ आर्थिक विकास शाखा shobhapaudel2038@gmail.com
खुशिराम थारु सूचना प्रविधी अधिकृत सूचना प्रविधी शाखा ९८४८१७०५८१ ito.rajapurmun@gmail.com
रमेश कुमार पोख्रेल रोजगार संयोजक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४१२४१३९३ rajupokh@gmail.com
हुकुम बहादुर बोहोरा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा boharahukum999@gmail.com
राम बहादुर गुरुङ्ग कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८६८६८४३३३ ram.gurung@nepal.gov.np
रमेश कुमार भण्डारी सव. इन्जिनियर सडक, सिचाई तथा अन्य पुर्वाधार विकास उपशाखा ९८४९२१५२१४ gudguy.rb@gmail.com
श्रीकिरण महतरा सर्वेक्षक भवन तथा वस्ती विकास शाखा mahatarakiran@gmail.com
अमृता थारु अधिकृत छैठौँ कृषि विकास शाखा ९८६०३१५००५ chaudhariamu50@gmail.com
सुधुम्‍न हमाल सव. इन्जिनियर प्राविधिक शाखा hamal_08@hotmail.com
राज कुमार चौधरी सव. इन्जिनियर सडक, सिचाई तथा अन्य पुर्वाधार उपशाखा chaudharyrajkumar19@gmail.com
रविन सापकोटा एम.आई.एस. अपरेटर सूचना तथा प्रविधि शाखा ९८६८२३२१६७
मिना के.सी. एम.आई.एस. अपरेटर सूचना तथा प्रविधि शाखा minak3384@gmail.com
श्याम कुमार शर्मा सहायक स्तर चौथौ तह जिन्सी फाँट ९८०६२७१०६२ sharmashyam123123@gmail.com
रमेश कुमार चौधरी सहायक स्तर चौथौ तह योजना उपशाखा 9858064992 rameshku159@gmail.com
बिष्णु प्रसाद चौधरी सहायक स्तर चौथौ तह राजश्व शाखा 9848170019 bishnuc04@gmail.com
खेम राम चौधरी सव. इन्जिनियर 9848113926
कृपा राम थारु सव. इन्जिनियर 9848253608
हरि प्रसाद रिजाल अमिन
सन्तोष रेग्मी फिल्ड सहायक सूचना प्रविधि शाखा regmisantosh46@gmail.com
जयन्ती चौधरी कानून सहजकर्ता ९८६२१७५६७३ junuchy3@gmail.com
संगिता चौधरी उद्यम विकास सहजकर्ता ९८६८०८२३४२ sangitarajapur33@gmail.com
अमित दहित वडा सचिव वडा नं. १ को कार्यालय ९८६१५९५६१७ dahitamit8@gmail.com
रञ्‍जु चौधरी वडा सचिव वडा नं. २ को कार्यालय ९८४०८०५१६० cranju221@gmail.com
मखन थारु वडा सचिव वडा नं. ३ को कार्यालय ९८६८६९९०३४
राज कुमार पाैडेल वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय ९८६८२०७१४२
प्रकास वली वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय ९८०९७३०४३४ prakasholi654@gmail.com
सोनु सिजापती मगर वडा सचिव वडा नं. ६ को कार्यालय ९८६८०८१३९८ sonu.sijapati@gmail.com