FAQs Complain Problems

महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका

यस राजापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु

क्र.सं. तस्विर नाम थर स्वास्थ्य संस्थाको नाम सम्पर्क नं. इमेल ठेगाना
मिना कुमारी चौधरी आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, प्रयागपुर ९८१६५११३४२ NA
हिमा सिंह ठकुरी मल्ल आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र, प्रयागपुर ९८६२५२९७६२ NA

अद्यावधिक मिति : २०७९ माघ २४ गते दिनको ११:०० बजे