FAQs Complain Problems

साना सवारी साधन ( टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, विद्धुतीय रिक्सा र पावर ट्रिलर) दर्ता गर्ने सम्बन्धीअत्यन्त जरुरी सूचना ।